Privacyverklaring

Lepona Tuinarrangeurs B.V. Lepona Tuinarrangeurs B.V., gevestigd aan Houtsestraat 30 6613 AC Balgoij, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring (mei 2018).

Contactgegevens:

lepona.nl

Houtsestraat 30

6613 AC Balgoij

Telefoon: 024-6423837

Henny van Lent-Polman is de Functionaris Gegevensbescherming van Lepona Tuinarrangeurs B.V. Zij is te bereiken via info@lepona.nl.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Lepona Tuinarrangeurs B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een bedrijfsapp
 • Bankrekeningnummer (indien van toepassing)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lepona.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lepona Tuinarrangeurs B.V. verwerkt jouwpersoonsgegevens op de volgende grondslagen:

 • Toestemming
 • Noodzakelijk voor uitvoering van de opdracht
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigde belangen

Voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Lepona Tuinarrangeurs B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Lepona Tuinarrangeurs B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lepona Tuinarrangeurs B.V.) tussen zit. Lepona Tuinarrangeurs B.V. gebruikt dergelijke computerprogramma's of –systemen niet.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lepona Tuinarrangeurs B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Welke gegevensBewaartermijnReden
Namen, adressen en emailadressen van klanten7 jaarDe belastingdienst vraagt om facturen 7 jaar te bewaren.
E-mailadressen en (voor)namen van abonnees op de nieuwsbriefZolang je geabonneerd bentOm je te kunnen mailen.
E-mailadressen en voornamen van voormalige abonneesAls u zich hebt afgemeld verwijderen we je gegevens na 6 maanden, tenzij jevraagt om je gegevens eerder te verwijderen.Mogelijkheid tot remarketing.
Gegevens van Google Analytics14 maandenOptimalisatie van de website.


Delen van persoonsgegevens met derden

Lepona Tuinarrangeurs B.V. verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Lepona Tuinarrangeurs B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

NaamWaarDoelWelke gegevens
MailChimpUSANieuwsbrieven sturenE-mailadres, (voor)naam
AntagonistNederlandWebhosting, e-mailsIP-adres
WordPressUSAVragen beantwoorden, bezorgen van uw orderNAW, e-mailadres, telefoonnummer
SlackUSAProjecten intern inzichtelijkNaam, adres, telefoonnummers, inhoud project
Apple agendaUSACRMHerinneringen aan afspraken
MollieNederlandOnline betalingenNaam en andere factuurgegevens
ITGNederlandCRM en facturatieNaam en andere factuurgegevens en projectgegevens
PostorderbedrijfNederlandBezorgen van uw orderNaam en adresgegevens
My ParcellNederlandBezorgen van uw orderNaam, adresgegevens, mailadres en telefoonnummer
Unit4NederlandAdministratie hoveniers klantenNAW gegevens


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lepona Tuinarrangeurs B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Analytics

Net als veel andere websites gebruiken wij Google Analytics. Als je niet wilt dat je in de statistieken van onze website of andere websites zichtbaar bent, dan kun je Add on in uw browser plaatsen waardoor je niet meet gevolgd kunt worden. Deze Add on kunt je hier aan uw browser toevoegen. Meer over het privacy beleid van Google Analytics kun je hier vinden.


Uitgaande links en affiliate links

Net als iedere website heeft deze website uitgaande links. Soms ook affiliatelinks. Lepona Tuinarrangeurs B.V. is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de content van websites waar die uitgaande links naartoe leiden.


Betaalformulieren

De betalingen vinden plaats bij betalingsprovider Mollie. Hier vind je het privacy beleid van Mollie. Gegevens die je via betaalformulieren verstuurt gebruiken we niet voor marketing, tenzij je actief aanvinkt dat je onze tips wilt ontvangen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lepona Tuinarrangeurs B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lepona.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Lepona Tuinarrangeurs B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lepona Tuinarrangeurs B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@lepona.nl.